Home

Hvorfor er det personlige lederskab vigtigt?

Blandt andet fordi kvaliteten af din ledelse – hvad enten du er linje-leder eller projektleder – i høj grad afhænger af din selvledelse.

Vi er alle i en eller anden grad afhængige af omgivelsernes opfattelse af os. Problemet er, at vi ikke er særligt bevidste om det – og helt specifikt ikke bevidste om, hvad det konkret er, vi hver især søger bekræftet af andre; måske har du et ubevidst behov for at fremstå succesfuld eller fejlfri – måske har du brug for at blive elsket af andre.

Og det er måden disse ubevidste behov eller længsler bliver søgt indfriet på, som skaber problemerne – og især når vi er under pres. Her bliver vores adfærd for at få dækket disse behov ofte for meget og bliver dermed den snubletråd, vi falder i igen og igen i samværet med andre mennesker.

Kun når du kan tage det fulde ansvar for alle dine handlinger, er du reelt