Konsulentydelser

Afdækning og dokumentation af krav

For at kunne definere kravene til en ny IT-løsning er det nødvendigt at vide, hvilke processer løsningen skal understøtte. Det vil ofte være værdifuldt – i tæt samarbejde med kunden – at afdække de eksisterende processer og funktioner for at skabe fuldstændig klarhed over, hvordan tingene faktisk gøres “i dag” – og ikke mindst – hvad der reelt giver værdi, og hvad der ikke gør. Dette giver et stærkt fundament for at definere de fremtidige processer og funktioner og dermed kravene til en ny IT-løsning.

IT Master-planer

Formålet med en IT Master-plan er at udforme en roadmap for udviklingen af jeres Produktions IT-miljø, som er i klar overensstemmelse med jeres forretningsstrategi og IT-standarder og har en stærk organisatorisk forankring.

Arbejdet tager udgangspunkt i en indledende workshop med ledelsen og måske funktionelle leads. Her får vi, med udgangspunkt i virksomhedens succes-faktorer og ønsker til fremtiden, defineret de mål, som skal danne grundlag for planenes realisering i form af specifikke initiativer – det være sig en opgradering af en server-farm, implementering af et nyt MES-system, integration til SAP og meget mere …

Resultatet er en plan for de næste 3-5 års IT-investeringer i produktionen og tilhørende budget, som udgør et væsentligt bidrag til at definere virksomhedens samlede investeringsbehov.