Projektledelse

Mit fundament

Som projektleder står jeg på et fundament af mere end 10 års praksiserfaring som udvikler og konsulent i forbindelse med implementering af komplekse MES- og MES-ERP integrations-løsninger i industrien og de seneste 10 år suppleret med klassisk projektledelse i primært supply-chain regi med fokus på projekttrekantens scope, plan og økonomi samt stakeholder management og risikostyring.

Projektets succes

Det er min erfaring, at et projekts succes i høj grad afhænger af dets initiering, med kick-off mødet som en af de absolut vigtigste aktiviteter i forhold til at til at få folk godt ombord og få sat rammer og retning; hvorfor er projektet overhovedet en god ide? Hvad er projektets leverancer og succesfaktorer? Hvad er udfordringerne? Og hvordan kommer det til at påvirke folks hverdag? Endvidere er det fuldstændig afgørende her at få roller/ansvar på plads og få påbegyndt dialogen om løsningen og få vendt deltagernes forventninger og eventuelle betænkeligheder. Dette gøder bunden for den gensidige forståelse og tillid, som er så afgørende for succes – både internt i teamet og imellem teamet og projektets nøgle-interessenter – primært sponsor, ledelse, brugere og driftsorganisation samt eventuelle eksterne leverandører.

Et andet afgørende kriterie for succes er samarbejdet med styregruppen. Du skal som projektleder være transparent, kommunikere klart og præcist og være klar på dit mandat, og hvornår det er nødvendigt at involvere styregruppen i forhold til at tage de afgørende beslutninger i løbet af projektet.

.