Strategi-workshop

Hvor skal vi hen du?

Med en strategi-workshop arbejder vi med at forankre jeres strategi og definere de mål, som skal understøtte strategien.

Workshoppen tager afsæt i jeres vision, mission og succes-faktorer, som er størrelser, man i mange organisationer forsømmer at tale ind i, men som er fuldstændig afgørende for at få sat en fælles retning. Et centralt spørgsmål, som forsøges besvaret i løbet af workshoppen er:

Hvordan ser succes ud for os – for hvem gør vi hvad og hvordan?