I

Teamets Indre Dynamikker

Målet med forløbet er – med udgangspunkt i Enneagrammets type-univers – at tilvejebringe en indsigt i de ubevidste mekanismer, som styrer vores adfærd i samspillet med andre mennesker, og herpå skabe et grundlag for en højere bevidsthed om egen og andres adfærd og kommunikation.

Vores ambition er at bibringe teamet en dybere forståelse af egne ubevidste mønster og de motiver, der ligger til grund.

Det er vores ambition at bibringe teamet følgende:

  • Større forståelse af egne motiver og mønstre
  • Højere grad af ansvarlighed for egen adfærd og kommunikation        
  • Større forståelse for kollegers og kunders motiver, adfærd og kommunikation

Kort om Enneagrammet Enneagrammet er et system baseret på moderne psykologi og gamle visdomstraditioner. Det viser os vores egne og andres motiver for handling og adfærd – hvordan vi er fanget i ubevidste mønstre og dominerer andre – og hvordan vi kan komme ud af ”fangenskabet”.