Team Coaching

Vejen til fælles mål, gensidig ansvarlighed og høj motivation

Med teamcoaching fokuseres der indledningsvis på at definere teamets værdier, vision og mål – hvem er I , hvorfor er I her og hvordan ser succes ud?

Herefter arbejdes der blandt andet med roller, styrker og svagheder, samt konflikthåndtering, kommunikationen i teamet og teamets fortællinger.

Som udgangspunkt for et forløb vil I blive bedt om at lave en kort profil-test på basis af Enneagrammet. Enneagrammet giver os en indikation af, hvad der er vores grundlæggende overbevisninger, og hvilke motiver der ligger til grund for vores handlinger og adfærd.

Teamcoaching tilbydes både til foreninger samt private og offentlige virksomheder i et partnerskab med Bente Juhl Rasmussen.