Team Coaching

Et klassisk Team Coaching forløb vil typisk bestå af 3 sessioner:

  • Udfærdigelse af et teamcharter og spilleregler for teamet.
    Her tager vi blandt andet udgangspunkt i teamets værdier – hvordan ønsker I at være med hinanden – og hvilke spilleregler skal understøtte dette.
  • Udfærdigelse af en vision for teamet.
    Her definerer teamet det højere inspirerende mål, som vil bringe teamet i handling; hvad er det for en forskel vi som team gør i verden?

  • Formulering af et eller flere specifikke mål. Hvad er det for specifikke mål, teamet skal levere på. Det kan være mål i forhold til visionen herover, mål i forhold til et specifikt projekt eller mål som skal understøtte organisationens strategi.